Jaarlijks organiseert de apotheek een voorlichtingsbijeenkomst over een specifiek thema rond medicatie. U wordt via het wachtruimtescherm op de hoogte gebracht van het thema.